Ubytek słuchu opis problemu

Ubytek słuchu opis problemu

Ubytek słuchu odnosi się ogólnie do utraty słuchu, jednakże ubytek słuchu nie zawsze objawia się w ten sam sposób. W rzeczywistości istnieje kilka aspektów, które zasługują na ocenę w celu jak najlepszego zrozumienia osobliwości tego problemu; nie wahajmy się zatem i odkryjmy główne z nich.

Przede wszystkim ubytek słuchu można rozróżnić w odniesieniu do problemów leżących u jego źródła. Z tego punktu widzenia można wyróżnić trzy różne warianty ubytku słuchu: transmisyjny, odbiorczy i mieszany.

ucho

Przenikliwy ubytek słuchu dotyczy zewnętrznej części ucha i dlatego, jak działa, może prowadzić do problemów takich jak nagromadzenie woskowiny usznej, nieprawidłowe narośla kostne, guzy.

W zdecydowanej większości przypadków ten rodzaj ubytku słuchu można łatwo leczyć bez skutków ubocznych, jak stosować, choć niestety zdarzają się poważniejsze przypadki.

Z kolei niedosłuch odbiorczy dotyczy nerwu, który wysyła sygnał słuchowy do mózgu: nawet tego typu problemy mogą mieć negatywny wpływ na normalne zdolności słyszenia.Niestety często zdarza się, że problem ze słuchem jest składnikiem trwałym. Wreszcie, mieszany ubytek słuchu odnosi się do obecności podwójnego problemu, dla którego służy zarówno poziom transmisyjny, jak i odbiorczy.

Przyczyny ubytku słuchu

Bardzo ważne jest, aby dobrze rozróżnić ubytek słuchu również w odniesieniu do jego przyczyn, które mogą być różne. Po pierwsze, utrata słuchu może nastąpić w wyniku biologicznego starzenia się organizmu:

z postępującym wiekiem zmysły mogą się faktycznie osłabiać i jest to absolutnie normalne.

Również narażenie na hałas może być przyczyną utraty słuchu: głośne dźwięki mogą powodować utratę słuchu w obu przypadkach przeciwwskazań urazowych. Stwierdzamy epizody ekstremalnego narażenia na hałas składniki, a w przypadku mniej ciężkich, ale jednak powtarzających się narażeń, jak go używać w celu pracy.

Gen odpowiedzialny

Chociaż gen ten może zwiększać częstość występowania utraty słuchu, to jednak ten problem zdrowotny, jak już wspomniano, może występować również przy urodzeniu i jest jasne, że w takich przypadkach obie genetyki odgrywają główną rolę. A więc oto, co warto wiedzieć o ubytku słuchu, przy czym należy podkreślić, że dzisiaj możliwości radzenia sobie z tym problemem są znacznie większe niż w przeszłości.

Aparaty sluchowe

Pamiętaj w rzeczywistości aparaty słuchowe osiągają bardzo wysoki poziom niezawodności i mogą być stosowane w leczeniu lekkich do głębokich ubytków słuchu komentarze. Działanie aparatów słuchowych jest samo w sobie proste: wychwytują one i wzmacniają fale dźwiękowe, aby ślimak mógł prawidłowo funkcjonować. Do specjalistów należy zalecenie najlepszego rozwiązania w oparciu o potrzeby konkretnej osoby forum, biorąc pod uwagę jej styl życia, jak również stopień ubytku słuchu.

Rozwiązanie Problemu z słuchem

Byłoby wielkim błędem sądzić, że ubytek słuchu, lub co gorsza niedosłuch, należy przyjąć z rezygnacją: proszę skontaktować się z protetykami słuchu, zarezerwować bezpłatne badanie słuchu i rozpocząć podróż w kierunku dobrego słyszenia.

Zaburzenia słuchu są częstsze z wiekiem, ale mogą wystąpić w każdym wieku forum. Ekspert wyjaśnia, od czego one zależą i jak je rozpoznać. Ubytek słuchu, czyli „niedosłyszenie”, jest dolegliwością, która dotyka wszystkich starszych ludzi komentarze. Może pojawić się również u młodych (proszę pomyśleć, że według ostatnich badań 30% nastolatków cierpi dzisiaj na uszkodzenie słuchu.

Kiedy występuje?

Powinieneś wiedzieć że ubytek słuchu to problem który może spotkać Ciebie, który występuje wtedy, gdy dźwięki nie są dobrze słyszane lub słowa nie są dobrze rozumiane. Dotyka głównie osoby starsze. Zależy to od fizjologicznego starzenia się narządu słuchu, które powoduje prezbiopię (jak prezbiopia dla oka). Problemy ze słuchem nie dotyczą jednak tylko osób starszych, ile to kosztuje, ale mogą wystąpić w każdym wieku z różnymi przyczynami.

czyszczenie ucha

Istnieją dwa różne rodzaje ubytków słuchu:

  • przewodzeniowy ubytek słuchu: kiedy choroba dotyka najbardziej zewnętrznej części ucha, tj. przewodu słuchowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych wewnątrz błony bębenkowej (młoteczek, kowadełko i strzemiączko);
  • percepcyjny lub odbiorczy ubytek słuchu: kiedy choroba dotyka nerwu akustycznego, Tonosin, który służy do przewodzenia dźwięku, który dotarł do ślimaka ucha wewnętrznego, do określonego obszaru słuchowego w cenie mózgu, gdzie go przetwarzamy i rozumiemy (słyszymy słowo uchem, ale rozumiemy je mózgiem! ).

Utrata słuchu wyjaśnienia

Wiedz o tym że każde z tych dwóch jest spowodowane innymi przyczynami: „W przewodzeniowym ubytku słuchu głównymi przyczynami są zatory woskowinowe, ostre infekcje ucha, perforację błony bębenkowej, przewlekłe infekcje ucha.

W przypadku percepcyjnego ubytku słuchu przyczyną może być ostry uraz akustyczny, lub choroby zakaźne jak np. zapalenie opon mózgowych. U osób, które nie są już młode, oprócz tego przedwczesna głuchota może wystąpić z powodu ogólnoustrojowych patologii organizmu, takich jak np. nadciśnienie, cukrzyca, hipercholesterolemia. Wiąże się z częstą degeneracją farmacji nerwu słuchowego, zazwyczaj obustronną i symetryczną.

Ponadto u osób dorosłych zatrudnionych w aptekach może wystąpić głuchota wtórna, spowodowana narażeniem na szkodliwy hałas zawodowy.(na szczęście gdzie kupić od wielu lat istnieje prawo nakazujące stosowanie ochrony słuchu podczas zmiany roboczej i dobrze jest ją stosować)!

Diagnoza słuchu

Diagnozę ubytku słuchu stawia się podczas specjalistycznej wizyty w aptece u otolaryngologa, który oprócz badań słuchu ocenia stan przewodu słuchowego i błony bębenkowej.

Przykładowo lekarze przeprowadzają test i audiometryczne tonalne: gwizdki (czyste tony) są słuchane przez słuchawki i kiedy pacjent je słyszy, podnosi rękę.

Wymienione wtedy przez lekarza lista prostych słów, które pacjent musi powtórzyć W rezultacie podaje stopień elastyczności błony bębenkowej, jeśli jest zmniejszona lub nie ma jej wcale, oznacza to, że wewnątrz błony bębenkowej znajduje się śluz, który uniemożliwia prawidłowe przenoszenie dźwięku.

Kiedy występuje

Poza tym impedance metria służy do wywołania odruchu ścięgnistego strzemiączka, którego brakuje w przypadku otosklerozy, powoli postępującej choroby młodych dorosłych, która powoduje pogorszenie słuchu i wymaga leczenia chirurgicznego.

Ważne powody utraty słuchu

Transmisyjny ubytek słuchu można leczyć i jest odwracalny: może być rozwiązany za pomocą leczenia medycznego, które leczy kataralne zapalenie.

Czasami z przydatnymi interwencjami chirurgicznymi aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie błony bębenkowej i kosteczek słuchowych.

Problem z uchem

Powinieneś wiedzieć kolei niedosłuch odbiorczy możesz leczyć nie tylko lekami tylko w przypadku ostrego, nagłego, nerwowego bólu. Konieczne jest ich jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, w przeciwnym razie powodują one nieodwracalną głuchotę, dla której jedynym możliwym rozwiązaniem jest aparat słuchowy

Ważne dla Ciebie informacje to to łagodny ubytek słuchu jest to zmniejsza zdolność do słyszenia dźwięków w taki sam sposób jak inni ludzie.

Pamiętaj średni ubytek słuchu:W większości przypadków występuje, gdy osoba nie może zrozumie mowy poprzez słuchanie, nawet gdy dźwięk jest wzmocniony. Głęboki ubytek słuchu: odnosi się do całkowitego braku słuchu. Osoba z głęboką głuchotą nie jest w stanie rozpoznać żadnego dźwięku.

Polecane Produkty:

Dodaj komentarz