CO TO JEST KLASA ZDROWIA DZIECKA?

co to jest klasa zdrowia dziecka 3605 CO TO JEST KLASA ZDROWIA DZIECKA?

Gdy dziecko się urodzi, otrzyma kartę medyczną określającą jego wzrost i rozwój. Ich grupa stanu jest oznaczona liczbą od 1 do 5. Co to oznacza?

Co to jest grupa ds. zdrowia?

Grupa zdrowotna to symbol medyczny używany do opisania ogólnego stanu dziecka. W celu ustalenia, czy dziecko należy do określonej grupy, musi ono przejść badania i testy. Lekarz pediatra podejmuje ostateczną decyzję o tym, jaki wskaźnik zostanie przypisany dziecku. Robi to na podstawie wyników badań specjalistów, takich jak laryngolog, chirurg, kardiolog i inni.

Ma to znaczenie dla dalszego leczenia lub monitorowania przez specjalistów, ponieważ ważne jest, aby zapewnić prawidłowy rozwój dziecka.

Jakie są grupy zdrowotne?

Podczas badania kontrolnego każde dziecko musi zostać przypisane do jednej z następujących grup zdrowotnych:

Pierwsza grupa zdrowotna. Do tej grupy należą dzieci silne fizycznie i umysłowo, bez wad i opóźnień rozwojowych.

Po drugie. Do tej grupy należą dzieci stosunkowo mało zdrowe. Nie mają chorób przewlekłych, ale zdarzają się naruszenia. Na przykład druga grupa to osoby, które przeszły poważną chorobę zakaźną, operację lub uraz. Dotyczy to również dzieci z nadwagą lub niedowagą.

Trzecia. Czy osoba badana cierpi na chorobę przewlekłą, ale obecnie jest w remisji? Zostanie on umieszczony w grupie trzeciej. Do grupy trzeciej zalicza się także dzieci, które przeszły skomplikowane choroby, urazy lub operacje mające wpływ na ich samopoczucie. Efekty te nie ograniczają możliwości pracy ani nauki.

Czwarta grupa. Jeśli u dziecka występuje ostra lub przewlekła choroba z ciągłymi zaostrzeniami (niestabilna remisja kliniczna) i wymaga ono dodatkowej regularnej terapii, zostaje przydzielone do czwartej grupy. W tym przypadku stan zdrowia wymaga ograniczenia pracy, sportu i nauki.

Grupa piąta. Dotyczy to dzieci, które cierpią na ciężkie choroby przewlekłe i mają częste nawroty lub zaostrzenia. Piąty wskaźnik obejmuje również dzieci niepełnosprawne, dzieci z niepełnosprawnością fizyczną. Są oni poważnie ograniczeni w zakresie nauki i życia zawodowego.

Jakie czynniki wpływają na przypisanie dziecku konkretnego wskaźnika?

W celu określenia grupy zdrowotnej bierze się pod uwagę 6 najczęstszych czynników:

  • Dziedziczność. Podczas badania noworodka lekarz musi zapytać dorosłych o choroby dziedziczne, sposób ich przekazywania i poważne konsekwencje.
  • Rozwój fizyczny. Pod uwagę bierze się wzrost osoby badanej, wagę, obwód głowy, obwód klatki piersiowej, wielkość ramion i nóg. Zwrócono również uwagę na to, kiedy dziecko zaczęło trzymać głowę, siedzieć, chodzić, raczkować, mówić.
  • Rozwój układów narządów. W tym celu przeprowadza się dodatkowe badania i testy.
  • Immunitet dziecka. Jeśli siły obronne organizmu są osłabione, przeprowadza się dalsze badania w celu ustalenia przyczyny.
  • Wskaźniki fizjologiczne. Zazwyczaj wskaźniki te są oceniane przez pediatrę za pomocą specjalnych tabel.
  • Ocena psychologiczna. Czynniki te są monitorowane przez psychologa i neurologa.

Ostrzeżenie! Grupa zdrowotna nie może być traktowana jako ostateczne rozpoznanie. Jest to skala, która pozwala monitorować stan dziecka i korygować intensywność jego nauki i zajęć specjalnych. Może ona zostać zweryfikowana na podstawie okresowych profilaktycznych badań lekarskich.

Polecane Produkty:

Dodaj komentarz